Search complete.

Click to pick a title (best matches in bold)
Nikos Kazantzakis
Kazantzakis, Nikos, Translated By Kimon Friar
Nikos & Kimon Friar Kazantzakis

See also:

Kazantzakis, Nikos. Translation into English Verse, Introduction, Synopsis, and Notes by Kimon Friar
Kazantzakis, Nikos; Translated by Kimon Friar