Search complete.

Click to pick a title (best matches in bold)
Ezra Pound
Intorduction) Ezra Pound, (Photographer) Vitturgo Contino
Pound, Ezra (Study of). Wilhelm, James J.
Pound, Ezra]. Edwards, John Hamilton, and William W. Vasse