Search complete.

Click to pick a title (best matches in bold)
Ezra Pound
SANDERS, Ed and Joe BrainardPOUND, Ezra
Pound, Ezra) Dekker, George
Pound, Ezra/Terrell, Carroll F.
Pound, Ezra/Bush, Ronald
EzraJames J. Wilhelm Pound
Pound, Ezra/Nassar, Eugene Paul
Pound, Ezra/Stallard Flory, Wendy
POUND, Ezra. Read, Forrest
POUND, Ezra. RAINEY, Lawrence S
Ezra / John J. Nolde Pound
POUND, Ezra. FLORY, Wendy Stallard
Pound, Ezra. Leary, Lewis
Pound, Ezra. Pearlman, Daniel D.
Agenda Ezra Pound (About)
CONTINO, Vittorugo. POUND, Ezra.
Leary, Lewis (Editor) (Ezra Pound)
Noel Stock
Pound, Ezra - de Rachewiltz, Mary
Pound, Ezra. (Brainard, Joe).
POUND, Ezra. NASSAR, E.P.
Pound, Ezra] Mayo, Robert (editor)

See also:

Pound, Ezra
POUND, Ezra (Subject);STOCK, Noel (Author)
POUND, Ezra). LEARY, Lewis. (DAVENPORT, Guy
Pound, Ezra (Study of). Flory, Wendy Stallard
(Pound, Ezra). Glenn, E. M. (Mayo, Robert).
Andre, Michael, Editor (Allen Ginsberg, Robert Creeley, Gregory Corso, Sol Lewitt, Ezra Pound)
Andre, Michael, Editor (John Cage, Jackson Mac Low, Ezra Pound)
Ezra Pound, Vachel Lindsay, William carlos Williams
POUND, Ezra.) EDWARDS, John Hamilton, & William W. Vasse.
Pound, Ezra; Ivancich, Gianfranco (Editor); Contino, Vittorugo (Photographer)
Pound, Ezra]. Edwards, John Hamilton, and William W. Vasse