Search complete.

Click to pick a title (best matches in bold)
Ezra Pound
SANDERS, Ed and Joe BrainardPOUND, Ezra
Pound, Ezra) Dekker, George
EzraJames J. Wilhelm Pound
POUND, Ezra. Bush, Ronald
POUND, Ezra. Read, Forrest
Pound, Ezra: Terrell, Carroll F
George Pound Ezra) Dekker
POUND, Ezra. RAINEY, Lawrence S
Kearns George
Ezra / John J. Nolde Pound
Pound, Ezra] Nassar, Eugene Paul
POUND, Ezra. FLORY, Wendy Stallard
Pound, Ezra. Leary, Lewis
Pound, Ezra. Pearlman, Daniel D.
Agenda Ezra Pound (About)
Leary, Lewis (Editor) (Ezra Pound)
Noel Stock
Pound, Ezra - de Rachewiltz, Mary
Pound, Ezra. (Brainard, Joe).
POUND, Ezra. NASSAR, E.P.
Pound, Ezra] Mayo, Robert (editor)

See also:

Pound, Ezra
Pound Ezra
POUND, Ezra (Subject);STOCK, Noel (Author)
POUND, Ezra). LEARY, Lewis. (DAVENPORT, Guy
(POUND, Ezra.) EDWARDS, John Hamilton, & William W. Vasse
Pound, Ezra (Study of). Flory, Wendy Stallard
(Pound, Ezra). Glenn, E. M. (Mayo, Robert).
Andre, Michael, Editor (Allen Ginsberg, Robert Creeley, Gregory Corso, Sol Lewitt, Ezra Pound)
Andre, Michael, Editor (John Cage, Jackson Mac Low, Ezra Pound)
Ezra Pound, Vachel Lindsay, William carlos Williams
Ezra; Contino, Vittorugo (text, photographs) Pound
Pound, Ezra [Ezra Weston Loomis Pound], 1885-1972.
Pound, Ezra; Ivancich, Gianfranco (Editor); Contino, Vittorugo (Photographer)
Pound, Ezra]. Edwards, John Hamilton, and William W. Vasse