Search complete.

Click to pick a title (best matches in bold)
Sun Tzu
Gerald A Sun-tzu; Michaelson
Sun Tsu
Niccolo Machiavelli
Shawn Conners
Sun Tzu II
Sun-tzu Ping-fa
Sun Sun-Tzu; Tzu
Sun, Tsu, Tzu Sun and Zi Sun
Gary Gagliardi Sun Tzu
Sun & Gary Gagliardi Tzu
Hanzhang, General Tao, [Sun Tzu]
Curt K. Livingstone
Niccolo and Sun Tzu MacHiavelli
Michaelson, Gerald A., Sun-tzu
Philip Dunn; Sun-tzu ping-fa
Mr Stephen J. Schrang
Sun Tzu ( translated by Thomas Cleary)
Lionel Sun Tzu / Giles
Sun Tzu's
Tzu Sun Zi
Sun & Samuel B. Griffith Tzu
Tzu, Sun And Kaufman, Stephen F.
Tzu, Sun; Cleary, Thomas (translator)

See also:

Tzu, Sun
Gerald Michaelson, Steven Michaelson, Sun-tzu
CONFUCIUS, SUN-TZU, PLATO, LUCRETIUS, CICERO, JOB, POLO Marco, PIZAN Christine de, CASTIGLIONE Baldesar, BACON Francis, HOBBES Thomas, BROWN...
Sun Bin; Sun Zi; Wu Xianlin; Zheng Tian; Sun Tzu; Editor-Wu Rusong; Editor-Zhang He; Editor-Lin Wusun
Tzu, Sun, and Giles M a, Lionel (Translated by)
Tzu, Sun; Lin, Cheng [translator]; Giles, Lionel [translator]