Search complete.

Click to pick a title (best matches in bold)
Ezra Pound
Pound, Ezra; Eliot, T S
Peter Brooker Ezra Pound
Ezra (1885-1972) Pound
Eliot T. S. Pound Ezra
POUND, Ezra]. Froula, Christine.

See also:

Ezra Pound
Pound Ezra
Ezra / introduction by T. S. Eliot Pound