Search complete.

Click to pick a title (best matches in bold)
Ezra Pound
Pound, Ezra, 1885-1972
Ezra (1885-1972) Pound
POUND, Ezra]. Froula, Christine.

See also:

Pound, Ezra
Pound, Ezra]. Eliot, T[homas]. S[tearns. 1888 - 1965] - Editor.
Ezra]. Eliot, T[homas]. S[tearns. 1888 - 1965] - Editor. [Pound
Ezra, Sieburth, Richard, Eliot, T S, Berryman, John Pound
[Pound, Ezra]. Eliot, Thomas. Stearns. Editor
Ezra, Sieburth, Richard, Eliot, T. S., Berryman, John Pound
Pound Ezra