Search complete.

Click to pick a title (best matches in bold)
Ezra Pound
Pound, Ezra; Eliot, T.S.
T S Eliot
Ezra And Rudd Fleming Pound

See also:

Pound, Ezra w/intro by T. S. Eliot (editor)
Pound, E.