Search complete.

Click to pick a title (best matches in bold)
J. K. Rowling
Rowling, J. K., Rowling, J.K
Joanne K Rowling
J K ( Joanne Rowling
Rowling. J. K.

See also:

J. K. Rowling
J. K Rowling, Gili Bar-Hillel (Translator)
(Ying)Luo Lin (Rowling J.K. ) Wang Xiao Fang Yi