Search complete.

Click to pick a title (best matches in bold)
Ferdinand De Saussure
Ferdinand de (author) Saussure

See also:

de Saussure, Ferdinand; Baskin, Wade (translator); Bally, Charles (editor); Sechehaye, Albert (editor)
Saussure, Ferdinand de; Bally, Charles and Albert Sechehaye (eds.); Baskin, Wade (trans.)
SUO XU ER ( RUI SHI ) GAO MING KAI YI Ferdinand de Saussure TU YOU XIANG YI