Search complete.

Click to pick a title (best matches in bold)
Bertolt Brecht
Brecht, Bertolt (Willett, John; Manheim, Ralph; Fried, Erich)
Brecht, Bertolt; Willett, John and Ralph Manheim and Erich Fried, Eds
John Willett & Ralph Manheim (Edited)

See also:

Bertolt; Editors Willett, John; Manheim, Ralph; Fried, Erich Brecht
Brecht, Bertolt; Willett, John; Manheim, Ralph; Fried, Erich
Edited By John Willet and Ralph Manheim with the Co Operation of Erich Fried