Founded in 1997, BookFinder.com has become a leading book price comparison site:

Find and compare hundreds of millions of new books, used books, rare books and out of print books from over 100,000 booksellers and 60+ websites worldwide.

Histories Tou Hellenikou Vivliou

ISBN 9605242125 / 9789605242121 / 960-524-212-5

Find This Book

 

Book summary

EK”OTE£ KAI TY O“PA¦OI, £Y““PA¦EI£ KAI META¦PA£TE£, O A”OI KAI ANTI A›OI TOY ”IA¦©TI£MOY, TA E››HNIKA TY O“PA¦EIA TH£ BENETIA£, H  ATPIAPXIKH TY O“PA¦IA TH£ K©N£TANTINOY O›H£ KI AKOMH: £YN”POME£ KAI £YN”POMHTE£, KYK›O¦OPIE£, ZHTHMATA BIB›IO“PA¦IKA (ME TO ME“A›O EP“O TOY EMILE LEGRAND NA ”E£ OZEI), TO ANA“N©£TIKO KOINO KAI TA EI”H TOY BIB›IOY, A O TI£ ›AIKE£ ¦Y››A”E£ KAI TA ˜PH£KEYTIKA ENTY A MEXPI TO NE©TEPIKO E I£THMONIKO BIB›IO: ME£A A O TI£ £E›I”E£ TOY TOMOY AYTOY ANA”EIKNYETAI ENA£ O›OK›HPO£ KO£MO£, A“N©£TO£ EN  O››OI£ KAI “OHTEYTIKO£, OXI MONO “IA TOY£ EPEYNHTE£ A››A “ENIKOTEPA “IA TON BIB›IO¦I›O KAI TON ¦I›I£TOPA.TO EP“O £XE”IA£THKE A O TON I”IO TON ¦I›I  O H›IOY· ”IKO£ TOY KAI O TIT›O£. O TOMO£, ME EK”OTIKH ¦PONTI”A TH£ ANNA£ MAT˜AIOY, TOY £TPATH M OYPNAZOY KAI TH£  O H£  O›EMH, £Y“KENTP©NEI MIKPA KAI ME“A›YTEPA KEIMENA TOY £XETIKA ME TO E››HNIKO BIB›IO -”Y£ PO£ITA KAI ”Y£EYPETA TA  EPI££OTEPA. [via]