ISBN is

978-87-418-3635-5 / 9788741836355

Prices INCLUDE standard shipping to United States
Show prices without shipping
Change shipping destination/currency
Shipping prices may be approximate. Please verify cost before checkout.

About the book:

Er i vore dage de offentligt ansatte inden for den sociale sektor, den videregaende uddanneise og sundhedsvaesnet. Dengs magt er ikke baserepa besiddeise, men pa dens evne til at skabe en forpligtende social ideologi, der har sit udsping i en humanistisk kultur, glugten fra det legemlige arbejde og angsten for sygdom og dod.

Search under way...

Search complete.

Click on the price to find out more about a book.

Used books: 1 - 5 of 5