ISBN is

9788479357429 / 8479357428

Prices INCLUDE standard shipping to United States
Show prices without shipping
Change shipping destination/currency
Shipping prices may be approximate. Please verify cost before checkout.

About the book:

La Guerra Gran (1793-1795) va significar l'enfrontament entre la Monarquia espanyola i la República francesa. En aquest conflicte, les comarques gironines hi van tenir un destacat protagonisme. El llibre s'estructura en dues parts. A la primera es fa una descripció dels principals esdeveniments militars que van tenir lloc a

Search under way...

Search complete.

Sorry, we found no matching results at this time