ISBN is

978-84-7507-400-9 / 9788475074009

Prices INCLUDE standard shipping to United States
Show prices without shipping
Change shipping destination/currency
Shipping prices may be approximate. Please verify cost before checkout.

About the book:

Camilo Gonsar, Camilo González Suárez-Llanos (Sarriá, 1931) foi un dos máis activos renovadores da novela e o relato na década dos 60, pertencente ó grupo da chamada nova narrativa, xunto con Méndez Ferrín, Rodríguez Mourullo, María Xosé Queizán, Carlos Casares, etc., e Cara a Times Square (1980) é un dos exemplos máis bril

Search under way...

unsuccessful request to half unsuccessful request to half unsuccessful request to half unsuccessful request to half unsuccessful request to half

Search complete.

Click on the price to find out more about a book.

New books: 1 - 11 of 11

   

Used books: 1 - 6 of 6