ISBN is

9788385854685 / 8385854681

Prices INCLUDE standard shipping to United States
Show prices without shipping
Change shipping destination/currency
Shipping prices may be approximate. Please verify cost before checkout.

About the book:

Omowione zagadnienia : tozsamosci spoleczne epoki przednarodowej - Nie - Rosjanie w Rosji przed rokiem 1917, kryzys tozsamosci tradycyjnej i narodziny nacjonalizmu tatarskiego, baszkirskiego i buriackiego na przelomie XIX i XX wieku, komunizm narodowy i modernizacja nacjonalistyczna, wielki terror i ostateczne rozwiazanie kwestii narodowej, inteligencja i kwestia narodowa w latach 1955 - 1985, odrodzenie czy zmierzch nacjonalizmu?, ruchy narodowe w Baszkirii, Buriacji i Tatarstanie w latach 1985 - 1995.

Search under way...

Search complete.

Click on the price to find out more about a book.

New books: 1 - 3 of 3