ISBN is

9780863773662 / 0863773664

PALPA: Dutch Translation: Psycholinguistische Testbatterij voor de Taalverwerking van Afasien Patienten

by

Publisher:Psychology Press, 1995

Edition:Hardcover

Language:English

Prices INCLUDE standard shipping to United States
Show prices without shipping
Change shipping destination/currency
Shipping prices may be approximate. Please verify cost before checkout.

About the book:

De PALPA is een uitgebreide testbatterij, ontworpen voor het onderzoeken van de psycholinguistische vermogens van volwassen patienten met een verworven afasie. De PALPA is zowel een diagnostisch als een onderzoekinstrument en bevat een hoeveelheid materiaal die de gebruiker in staat stelt om taken te selecteren die zijn toegesneden op de gestoorde en intacte vermogens van de individuele patient. Het resultaat is een gedetailleerd profiel dat kan worden geinterpreteerd in termen van huidige cognitieve taalmodellen.
Het materiaal bestaat uit 52 nauwkeurig gecontroleerde tests op woordnieveau en betreft de verschillende componenten van de taalstructuur, zoals orthografie en fonologie, woord- en beeldsemantiek en morfologie. De tests maken gebruik van eenvoudige procedures, zoals lexicale decisie, herhalen en benoemen van plaatjes en zijn ontworpen om de gesproken en geschreven input- en outputmodaliteiten te onderzoeken. Er is speciale aandacht besteed aan het gebruik in de kliniek en er zijn duidelijke aanwijzingen bijevouegd, die behulpzaam kunnen zijn bij het selecteren van vervolgtests voor de betreffende patient. Bij elke test is bovendien een gedetailleerde beschrijving gegeven over hoe en waarom de test is samengesteld en hoe de test te gebruiken. Per test zijn proefleider- en scoreformulieren bijgevoegd.

Search under way...

Search complete.

Compare book prices from over 100,000 booksellers. Click on the price to find out more about a book.

New books: 1 - 8 of 8

   

Used books: 1 - 9 of 9