ISBN is

978-0-7139-9011-9 / 9780713990119

Prices INCLUDE standard shipping to United States
Show prices without shipping
Change shipping destination/currency
Shipping prices may be approximate. Please verify cost before checkout.

About the book:

Yn ystod yr ugain mlynedd diwethaf, cyhoeddwyd llu o lyfrau ar bron pob agwedd o hanes cymru. Eto i gyd, bu'r haneswyr yn gyndyn i ymgymryd a'r dasg o groniclo hanes y genedl yn ei grynswth. O'r diwedd, dyma gyfrol safonol sy'n olrhain yr hanes o'r cyfnodau cynharaf hyd y dwthwn hwn - o'r cymro cyntaf yn ffynnon beuno i streic y glowyr, o ddynes goch paviland i sefhdlu sianel pedwar cynro, o ddiwedd oes yr ia i etholiad cyffredinal.

Search under way...

Search complete.

Click on the price to find out more about a book.

Used books: 1 - 9 of 9