ISBN is

978-0-7139-9011-9 / 9780713990119

Prices INCLUDE standard shipping to United States
Show prices without shipping
Change shipping destination/currency
Shipping prices may be approximate. Please verify cost before checkout.

About the book:

Yn ystod yr ugain mlynedd diwethaf, cyhoeddwyd llu o lyfrau ar bron pob agwedd o hanes cymru. Eto i gyd, bu'r haneswyr yn gyndyn i ymgymryd a'r dasg o groniclo hanes y genedl yn ei grynswth. O'r diwedd, dyma gyfrol safonol sy'n olrhain yr hanes o'r cyfnodau cynharaf hyd y dwthwn hwn - o'r cymro cyntaf yn ffynnon beuno i streic y glowyr, o ddynes goch paviland i sefhdlu sianel pedwar cynro, o ddiwedd oes yr ia i etholiad cyffredinal.

Search under way...

unsuccessful request to half unsuccessful request to half unsuccessful request to half unsuccessful request to half unsuccessful request to half

Search complete.

Click on the price to find out more about a book.

Used books: 1 - 34 of 34